Organisationen

Kvinnlig telefonist med headset
Vårt mål är en bättre hälsa för alla! Foto: Johan W Avby

Vårdcentralerna Bra Liv består av 30 vårdcentraler som ägs och drivs av Region Jönköpings län sedan 1 januari 2010. Vårdcentralerna ska bidra till bästa möjliga hälsa för invånarna genom att erbjuda förebyggande hälsovård, lättillgänglig sjukvård och rehabilitering av god kvalitet.