Psykosociala enheten, Habo vårdcentral

Psykosociala enheten arbetar med bedömning och behandling av psykisk ohälsa.

Vi erbjuder bedömning, individuell behandling, gruppbehandling, internetbehandling, drop-in-mottagning med psykologisk rådgivning och själv-hjälp/preventiva behandlingsinsatser.

Psykosociala enhetens målsättning är att du ska kunna hantera motgångar i livet på ett sådant sätt att livskvalitén ökar.

010-242 48 48

För att komma i kontakt med psykosociala enheten, vänligen ring till oss och tala in ett röstmeddelande med ditt namn, personnummer och telefonnummer du vill bli uppringd på, så kommer vi att ta kontakt med dig på en ledig telefontid.

Det krävs inte någon remiss för att söka till oss och alla personer över 18 år är välkomna att ta kontakt.

Behandling

Psykosociala enheten arbetar främst med kognitiv beteendeterapi (KBT) och har fördjupad kompetens inom acceptance and commitment therapy (ACT) och Prolonged Exposure (PE) traumabehandling vid PTSD.

Psykosociala enheten ger korttidsinriktad samtalsbehandling vid:

 • Ångestproblematik
 • Oro
 • Depression
 • Stressrelaterad ohälsa/utmattningssyndrom 
 • Sömnproblem
 • Smärta
 • Psykosomatisk problematik 
 • Ätstörning 
 • Riskbruk
 • Trauma
 • Sorg och Krisreaktioner

Gruppbehandlingar

Psykosociala enheten erbjuder för närvarandet följande gruppbehandlingar:

 • Gruppbehandling för överviktsproblematik.
 • Gruppbehandling med fokus på stressrelaterad ohälsa och smärtproblematik utifrån Basal kroppskännedom/medveten närvaro.
 • Sömnskola.