Kommunal utveckling

Kommunerna i Jönköpings län har enats om samarbete i ett antal prioriterade primärkommunala områden, såsom social välfärd och omsorg, utbildning inom förskola och skola, miljötillsyn, fritid samt personal- och kompetensutveckling.

Arbetet organiseras i olika utvecklingspartnerskap, där kommunerna är finansiärer, aktiva ägare och även tillsätter egna personalresurser för kortare eller längre uppdrag och projekt.

Kommunal utveckling är organiserad inom Region Jönköpings län och styrs av ett politiskt samverkansorgan.

Verksamheter

FoUrum social välfärd(Extern länk)

FoUrum utbildning(Extern länk)

Miljösamverkan f(Extern länk)

Kurs och konferens(Extern länk)