Forskning

Kvinna i vit rock och handskar visar upp ett litet rör i plast.
Sara Mernelius är en av våra många anställda som bedriver forskning. Vi stöttar också forskningssamverkan mellan högskolan och näringslivet. Foto: Johan W Avby

För att förbättra hälsa och livskvalitet är det strategiskt viktigt för oss att satsa på forskning. Vi ligger i topp i Sverige när det gäller antalet anställda i vården som forskar och i antalet satsade forskningskronor.

Vårt mål är att förbättra hälsa och livskvalitet för länets invånare. Här är forskning ett viktigt verktyg och vi bedriver kliniska studier tillsammans med universitet, högskolor och näringslivet.

Högskolan Jönköping University är framstående när det gäller kopplingen mellan forskning och näringsliv. Vi stöttar därför forskningssamverkan mellan högskolan och näringslivet i utvecklandet av nya varor och tjänster som skapar tillväxt till vårt län.