Kultur i Jönköpings län

Scenkonstens hus Spira i Jönköping
Foto: Kristina Ögren

Kultur är en betydelsefull faktor för tillväxt och utveckling i regionen. Ett rikt kulturliv och en levande kulturmiljö medverkar till ett områdes attraktivitet, ger ökad turism och arbetstillfällen. Dessutom är kulturupplevelser viktiga för individens välfärd och välbefinnande genom sin hälsofrämjande och rehabiliterande kraft.

Region Jönköpings län utvecklar kulturen inom områdena film, dans, hemslöjd, bild och form samt stödjer folkbibliotekens samarbeten och utveckling. Region Jönköpings län är även huvudman för Smålands Musik och Teater och tillsammans med Jönköpings kommun och Hembygdsförbundet stiftare av Jönköpings läns museum.

Dessutom stödjer Region Jönköpings län verksamhet som främjar bildning, kulturell mångfald och konstnärligt skapande genom bidrag till föreningar och organisationer samt genom ekonomiskt stöd till kulturaktiviteter.

Här hittar du information om all kulturverksamhet inom Region Jönköpings län.

Kulturnyheter

Ny kulturkartläggning ger nulägesbeskrivning av länet

Undrar du hur din kommun eller en regional organisation arbetar med kultur? Vill du hitta en kontaktperson för ett visst kulturområde? Nu finns en ny kulturkartläggning som ger svar på några av dessa frågor.

18 kulturintegrationsprojekt får stöd av regionen

Omkring 3.500 personer får ta del av de 18 projekt som beviljats bidrag av Region Jönköpings län till olika kulturprojekt för asylsökande och nyanlända. När bidraget utlystes ansökte organisationer, föreningar, det fria kulturlivet och studieförbund från hela Jönköpings län. Nu har bidraget fördelats för hösten 2016 och våren 2017 och totalt går 686.000 kronor till kulturinsatser av olika slag.

Kulturrådet vill skapa Kreativa platser

Kreativa platser heter Kulturrådets nya bidrag som är en del av regeringens satsning Äga rum. Bidraget sätter platsen och människorna som bor där i centrum och ska fördelas till lokala samverkansprojekt som utgår från de boendes behov och önskemål.

Ny finansieringsmöjlighet med crowdfunding

Nu öppnar Region Jönköpings län en ny fond på totalt 50 000 kronor i crowdfundingplattformen CrowdCulture. Om du har ett kulturprojekt som du drömmer om att genomföra men saknar pengar till kan crowdfunding vara finansieringsmetoden.

Årets ateljéstipendiater i Rum 203 är utsedda

Konstverk av ateljéstipendiaterna Rum 203 2016.

Konstnärerna Jesper O. T. Andersson och Liselott Bjurgard tilldelas årets ateljéstipendier i Rum 203 för konstnärer i Jönköpings län. Ateljéstipendiet är ett samarbete mellan bild och form inom kultur och utveckling Region Jönköpings län, Jönköpings kommun och Jönköpings läns museum.