Kultur i Jönköpings län

Scenkonstens hus Spira i Jönköping
Foto: Kristina Ögren

Kultur är en betydelsefull faktor för tillväxt och utveckling i regionen. Ett rikt kulturliv och en levande kulturmiljö medverkar till ett områdes attraktivitet, ger ökad turism och arbetstillfällen. Dessutom är kulturupplevelser viktiga för individens välfärd och välbefinnande genom sin hälsofrämjande och rehabiliterande kraft.

Region Jönköpings län utvecklar kulturen inom områdena film, dans, hemslöjd, bild och form samt stödjer folkbibliotekens samarbeten och utveckling. Region Jönköpings län är även huvudman för Smålands Musik och Teater och tillsammans med Jönköpings kommun och Hembygdsförbundet stiftare av Jönköpings läns museum.

Dessutom stödjer Region Jönköpings län verksamhet som främjar bildning, kulturell mångfald och konstnärligt skapande genom bidrag till föreningar och organisationer samt genom ekonomiskt stöd till kulturaktiviteter.

Här hittar du information om all kulturverksamhet inom Region Jönköpings län.

Kulturnyheter

1,5 miljon till utveckling av kulturen i Jönköpings län

Kulturrådet fördelar i år 19 miljoner som utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet. Region Jönköpings län fick totalt 540 000 kronor till arbetet med forskningsprojektet DANSResearch och konst- och samarbetsprojektet Side-Show. Dessutom fick Vandalorum i Värnamo, 1 000 000 kronor!

Konsthall Jönköping visar videokonst på Jönköpings bussar

Bild på väg och texten "Resor mellan tid och rum - Jessica Faiss @105BUSSAR 12 Maj-17 juli 2016".

Under 12 maj-17 juli 2016 visar Konsthall Jönköping videokonstprogrammet ”Resor mellan tid och rum” med tre verk av Jessica Faiss på Jönköping bussar.

Invigning av ljudkonstverk på Slingan

Ljudkonstverket “It means nothing to me” är skapat av den omtalade Berlinbaserade skotska konstnären och Turnerpristagaren Susan Philipsz.

Den 11 maj 2016 klockan 13 invigs ljudkonstverket “It means nothing to me” av den omtalade Berlinbaserade skotska konstnären och Turnerpristagaren Susan Philipsz. Ljudkonstverket finns på natur- och kulturstigen Slingan på Länssjukhuset Ryhovs område.

Nytt arrangörsbidrag för barn och unga

Vi vill gärna se fler barn- och ungdomsarrangemang i Jönköpings län! Därför finns det nu ett nytt arrangörsbidrag - som ska stötta arrangemang riktade till barn och unga (0-18 år). Totalt finns det 250 000 kronor att söka under 2016!

Behöver du ekonomiskt stöd - välkommen till Kulturbidragsdag

Är du kulturaktör eller kulturutövare i Jönköpings län? Välkommen till kulturbidragsdag på Jönköpings läns museum den 12 maj 2016, klockan 15-19.