Kontakta Värnamo sjukhus

Mottagningar och enheter på Värnamo sjukhus

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ö  

A

Akutmottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Anestesienheten, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Audionommottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Avdelningen för ortodonti, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

 

B

Barnhälsovården Bredaryd, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Barnhälsovården Burseryd, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Barnhälsovården Gislaved, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Barnhälsovården Hestra, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Barnhälsovården Reftele, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Barnhälsovården Rydaholm, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Barnhälsovården Skillingaryd, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Barnhälsovården Smålandsstenar, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Barnhälsovården Vaggeryd, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Barnhälsovården Värnamo, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Barn- och ungdomshabiliteringen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

BB-avdelningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

BB-mottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Blodcentralen, 1177 Vårdguiden(Extern länk) 

C

CAPD-mottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

 

D

Diabetesmottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Dialysenheten, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Dietistmottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

 

E

Endoskopienheten, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Epilepsimottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

 

F

Folktandvården, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Fotvård, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Förlossningsavdelningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

 

G

Geriatrikmottagningen. 1177 Vårdguiden(Extern länk)

H

Hjärtmottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Hudmottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

 

I

Intensivvårdsavdelningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

 

J

Jourcentralen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

 

K

Kirurgavdelning A, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Kirurgavdelning B, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Kirurgmottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Klinisk fysiologi, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Kuratorsmottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Kvinnohälsovården Gislaved, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Kvinnohälsovården Gnosjö, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Kvinnohälsovården Skillingaryd, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Kvinnohälsovården Värnamo, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Kvinnoklinikens avdelning, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Kvinnoklinikens mottagning, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

L

Laboratoriet, 1177 Vårdguiden(Extern länk) 

M

Mag- tarmmottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Medicinmottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Medicinsk vårdenhet A, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Medicinska vårdenhet B, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Medicinsk vårdenhet C, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Medicinsk vårdenhet D, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Mobila geriatriska teamet, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Mossle rehabiliteringsenhet dagsjukvård, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

 

N

Njurmedicinmottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

 

O

Onkologmottagningen, kvinnokliniken, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Operationscentralen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Ortopedavdelning A och B, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Ortopedmottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Osteoporosmottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

 

P

Pacemakermottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Palliativa vårdenheten, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Parkinsonmottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Psykiatriska avdelningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Psykiatrisk mottagning 1, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Psykiatrisk mottagning 2, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Psykosmottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

 

R

Röntgen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

 

S

Samrehab, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Smärtenheten, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Strokemottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Stomimottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

 

T

Tobakspreventiva enheten, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

 

U

Ultraljudsmottagningen, kvinnokliniken, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Ungdomsmottagningen Gislaved, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Ungdomsmottagningen Skillingaryd, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Ungdomsmottagningen Värnamo, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Urologmottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

 

V

Vuxenhabiliteringen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Värnamo sjukhus, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Väster vårdcentral, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

 

Ö

Ögonmottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Öron- näs- och halsmottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)