Vetlanda vårdcentral

Mamma som håller om sitt barn.
Vårdcentralerna är goda mötesplatser i trygg miljö. Omtanken i centrum. Foto: Vårdcentralerna Bra Liv

Vi arbetar för att stärka din hälsa och möter dina behov om du blir sjuk. Telefon 0383-73 20 10 dygnet runt.