Arbetsterapin Gislaveds vårdcentral

Vi hjälper dig till en väl fungerande vardag efter sjukdom eller skada, eller om du har ett medfött funktionshinder. Vi arbetar också förebyggande för att förhindra ohälsa.

010-24 42 140

Telefontid måndag-fredag 8-16