Tobaksavvänjningsmottagningen, Vråens vårdcentral

Vill du ha hjälp med att sluta röka och snusa? Du kan få hjälp med råd och stöd av oss.

010-244 30 15

Tidsbeställning och rådgivning måndag-fredag. Tala in namn och telefonnummer så kontaktar vi dig.

Tobaksavvänjning är gratis.