Arbetsterapin, Råslätts vårdcentral

Vi stödjer dig som på grund av skada eller sjukdom har svårt att klara ditt dagliga liv. Våra åtgärder förebygger, förbättrar eller kompenserar nedsatt förmåga att utföra vardagsaktiviteter.

010-242 37 28

Arbetsterapeut Elin Bjurhed och Kristina Arvidsson.