Psykosociala enheten, Hälsans vårdcentral 2

Vi arbetar för att du ska kunna hantera och bearbeta svårigheter och problem i livet på ett sådant sätt att livskvaliteten ökar. Det kan handla om kriser, psykosomatiska reaktioner, sömnproblem, nedstämdhet och ångestproblematik som bidrar till psykisk ohälsa.

010-242 99 80

Telefontid måndag-torsdag 9.00-9.30

010-242 58 00

Övrig tid