Nyheter från Vårdcentralerna Bra Liv

Nyheter från Vårdcentralerna Bra Liv

Vårdcentralerna Bra Livs aktiviteter under september månad

Vårdcentralerna Bra Livs aktiviteter under september månad!

Här ser du vad som händer på våra vårdcentraler runt om i länet! Aktiviteterna publiceras fortlöpande.

Artros - Kungshälsans vårdcentrals hälsopod, avsnitt 4

blomma

Detta avsnitt av hälsopodden pratar vi om artros. Dess symtom, behandling och hur man kan lära sig att leva med sjukdomen. Sjuksköterska Maria Eklund har bjudit in Johan Samuelsson, sjukgymnast, som ger oss svaren på dessa frågor och även en djupare insikt om sjukdomen.

Reftele vårdcentral blir filial till Smålandsstenars vårdcentral

Från och med 12 juni 2017 är Reftele vårdcentral formellt en filial till Smålandsstenars vårdcentral.

Vårdcentralen hjälper invånarna till bra vanor

Margaretha Bjerhag i Vrigstad är med i både gympagrupp och kostgrupp på vårdcentralen, och tränar gärna i gymmet vägg i vägg.

För invånarna i Vrigstad är det naturligt att vända sig till vårdcentralen för att få hjälp med att förändra sin livsstil. Oavsett det handlar om fysisk aktivitet, kost eller socialt umgänge, finns grupper anpassade för äldre deltagare.

Veckostyrning och läsplattor ger bättre vård i hemmet

Ulla Clausén bor på Ekbackagården i Nässjö och får besök av äldresjuksköterska Anna Björk från hemsjukvården i Nässjö. När det finns behov av läkarkonsultation kan hon koppla upp sin läsplatta till ett speciellt chatrum, så att distriktsläkaren Jòzsef Sonkàdy på Nässjö vårdcentral kan göra en bedömning.

Varje torsdagsmorgon möts medarbetare på socialförvaltningen i Nässjö, Nässjö vårdcentral och Höglandssjukhuset i Eksjö, i videokonferens. Det är dags att gå igenom nuläget i det gemensamma ansvaret att ge kommuninvånarna en bra vård och omsorg.

Mindfulness - Kungshälsans vårdcentrals hälsopod, avsnitt 3

himmel

Sjuksköterska Maria Eklund har bjudit in kurator Piah Sandberg för att prata om mindfulness, som betyder "medveten närvaro".

Primärvårdens arbete med äldre granskat

Conny Rapp, en av de 25 granskarna, uppvaktar Roland Lundgren från Aroma och Birgitta Karlsved och Christina Stjärndahl från Rosenhälsan med blommor.

Kontinuitet, enkel tillgänglighet med direktnummer, drop-in och att bli igenkänd, är några viktiga frågor för de äldre patienterna. Hur primärvården tar hand om denna patientgrupp har fyra pensionärsorganisationer granskat under ett år.

Stress och stresshantering - Kungshälsans vårdcentrals hälsopod, avsnitt 2

Meditation

Stress är något som de flesta någon gång känner av. Lite stress är ingen fara och kan till och med vara nyttigt. Men blir det för mycket och under en alltför lång tid så kan vi påverkas negativt.

Smålandsstenar vårdcentrum invigt

Medarbetare på Smålandsstenars vårdcentral

Den 27 april var det officiell invigning av Smålandsstenar vårdcentrum med bandklippning och tal av politiker och tjänstemän från Region Jönköpings län och Gislaveds kommun. Personalen är oerhört nöjda och stolta över det nya vårdcentrum som byggts som rymmer verksamheter som vårdcentral, laboratorium och familjecentral.

Digitala vårdmöten ökar tillgängligheten till vården

Mats Osbeck vid dator

Möjligheten till digitala vårdmöten växer snabbt i Sverige. Tillgängligheten och smidigheten att inte behöva ta sig till ett fysiskt möte är några av fördelarna. Återbesök i form av ett digitalt vårdmöte förväntas bli vanligt i såväl primärvård som specialistvård.

Pressinbjudan 27 april 2017: Invigning av Smålandsstenar vårdcentrum

Nybyggda Smålandsstenar vårdcentrum invigs torsdag 27 april 2017.

Vrigstad läkarmottagning är nu en del av Sävsjö vårdcentral

Vrigstad läkarmottagning - en del av Sävsjö vårdcentral

Från och med 1 april 2017 är Vrigstad läkarmottagning en filial till Sävsjö vårdcentral.

Kungshälsan gör en hälsopod

podcasting

Personalen på Kungshälsans vårdcentral har startat en hälsopod. Podden kommer att fyllas med tips, råd och samtal kring temat hälsa.

Öppna jämförelser 2016 – Region Jönköpings län i topp

Öppna jämförelserna visar mycket goda resultat för Region Jönköpings län, flera ligger i topp bland Sveriges regioner/landsting. Socialstyrelsens rapporter, som kom förra veckan, visar bland annat att invånarna har stort förtroende för vården – primärvården har högsta värdet i Sverige. När Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sammanställer kvalitetsjämförelser inom 16 hälso- och sjukvårdsområden är Region Jönköpings län bland de allra bästa.

1177 – kvalificerad vård på telefon och webb

Ingrid Petrell och Kerstin Askevik-Karlsson är två av medarbetarna på 1177 Vårdguiden som ger länsinvånarna kvalificerade medicinska råd. Många gånger handlar det om råd om egenvård, eller hänvisning till rätt vårdnivå.

Till 1177 Vårdguiden kan du ringa dygnet runt för att få medicinsk bedömning utifrån de symptom du har och den oro du känner. Sjuksköterskorna på 1177 kan ge råd om egenvård, eller hänvisa vidare till rätt vårdnivå.

Läkemedelsgenomgångar i primärvården ger tryggare patienter - och kvalitetspris

Ann-Charlotte Mattsson, apotekare och Angela Eckerby, enhetschef, på Rosenlunds vårdcentral, konstaterar att det är stora vinster med att göra läkemedelsgenomgångar för de patienter som har många läkemedel. Ann-Charlotte är nu den första apotekaren inom Vårdcentralerna Bra liv, med tjänstgöring på Rosenlunds vårdcentral och Rosenhälsan i Huskvarna.

Konsumtion av ett stort antal läkemedel, polyfarmaci, kan skapa många problem kopplade till läkemedel. Men en aktiv genomgång av läkemedelslistor kan minska problemen, visar en studie vid fyra vårdcentraler i Region Jönköpings län – som resulterade i kvalitetspris.

KBT-behandling erbjuds via internet

Vårdcentralerna i Jönköpings län kan nu erbjuda vägledd KBT-behandling via internet, ett alternativ som kan innebära fördelar för både patient och behandlare och som gör att resurserna räcker för att hjälpa fler patienter.

Primärvården i Jönköpings län kan nu erbjuda vägledd KBT-behandling via internet vid bland annat ångest, depression och sömnproblem. Ett alternativ som innebär fördelar för både patient och behandlare och som gör att resurserna räcker för att hjälpa fler patienter.

Start för vaccination mot influensa i Jönköpings län

Jag tål ägg och jag tar inte blodförtunnande Varan, konstaterar smittskyddsläkare Peter Iveroth när han inför influensasprutan går igenom hälsoformuläret med distriktssköterska Anette Albertsson och vårdenhetschef Ann-Karin Nilsson på Rosenlunds vårdcentral.

Nu startar vaccinationen mot årets säsongsinfluensa. Förra året vaccinerade sig 60 procent av länsinvånarna över 65 år, vilket var bäst i Sverige. I år är målet att nå 65 procent.

Patientfallen har blivit bok: Berättelser från en sjukstuga

Per Malm, mångårig distriktsläkare i södra delen av Jönköpings län, har nu samlat 40 patientfall i bokform, knepiga frågeställningar som visar på behovet av att använda alla sinnen och inte dra förhastade slutsatser i mötet med patienterna.

Medicinsk kunskap finns i många former. När Per Malm började som allmänläkare var äldre kollegors patientfall en källa. Nu drygt 40 år senare ger kan ut en bok med 40 egna patientfall – som vägledning till blivande läkare.

Eksjö vårdcentral öppnar filial i Kvarnarpsområdet

Barbro Andersson, biträdande verksamhetschef, Helena Stålhammar, nämnden för folkhälsa och sjukvård, Lotta Larsdotter, direktör för Vårdcentralerna Bra Liv samt Susanne Bergander, verksamhetschef, var mycket nöjda med de nya lokalerna som innebär en utökning av Eksjö vårdcentral.

Eksjö vårdcentral kan nu erbjuda sina patienter en filialmottagning på Kvarnarpsområdet, en satsning som man räknar med kommer att tilltala invånare boende i området.

Vårdcentralen ger hjärtpatienter tät uppföljning

Petra Falk Hancic och Lena Heinebäck är hjärtsjuksköterskorna som läste till distriktssköterskor och öppnade hjärt- och blodtryckshälsa på Öxnehaga vårdcentral i Huskvarna. Genom bra information lär patienterna känna sin sjukdom. En välinformerad patient är en tryggare patient, vilket kan förhindra återinläggningar på sjukhus, säger de.

Vårdcentralerna får en allt viktigare roll i att ta hand om olika patientgrupper. På Öxnehaga vårdcentral i Huskvarna är det hjärtsjuksköterskor som gör de nödvändiga uppföljningarna och skapar trygghet för patienter med hjärtsjukdom.

Lär dig mer om Europa och internationella frågor

Lär dig mer om Europa och internationella frågor under Europaveckan i Jönköpings län.

9-13 maj 2016 arrangeras Europaveckan i Jönköpings län för att uppmärksamma EU och internationella frågor.

Nio bidrag från Region Jönköpings län tävlar om Guldskalpellen

2015 fick Dorte Kjeldmand, Göran Runesson och Karin Wihlborg vid Nässjö Utbildningscentrum ta emot Guldskalpellens pris som årets entreprenörer. I år är nio andra bidrag från Region Jönköpings län nominerade till Guldskalpellen.

Tidningen Dagens Medicin delar varje år ut priset Guldskalpellen till årets förnyare inom hälso- och sjukvården. I år står Region Jönköpings län för hela nio av totalt 41 nominerade bidrag.

Invånarna i Jönköpings län har fortsatt gott förtroende för vården

Invånarna ger fortsatt höga betyg till vården i Region Jönköpings län. Det visar den nationella undersökningen Vårdbarometern 2015. I Jönköpings län har invånarna högre förtroende för vården och är mer nöjda med tillgången till vård än någon annanstans i Sverige.

Allt fler läser sin journal via nätet

Nu har fler än 30 000 länsinvånare loggat in och läst sin journal via nätet sedan starten i februari 2015. Den 2 mars 2016 slogs inloggningsrekord – då loggade 845 personer in.

Rydaholm bäst - igen

Personal och invånare firar bästa vårdcentralen med tårta

När den nationella patientenkäten för 2015 nu presenterats visar det sig att Rydaholm åter är bäst i länet och tia i hela Sverige!

Patienter: Vårdcentralerna särskilt bra på tillgänglighet och bemötande

Länets vårdcentraler får generellt bättre betyg än riksgenomsnittet i den nationella patientenkät som genomfördes under hösten 2015. Patienterna är särskilt nöjda med tillgängligheten och bemötandet, medan kontinuitet och samordning är de områden som flest tycker kan bli bättre.

Från slutenvård till öppenvård - för patienternas bästa

I Region Jönköpings läns budget 2016 görs flera satsningar inom hälso- och sjukvård. Bland annat görs en förstärkning av primärvården med 30 miljoner kronor. Samtidigt fortsätter arbetet med att minska kostnaderna inom somatisk vård med 150 miljoner kronor genom att mer görs i primärvård, beroendet av hyrläkare minskas och nya arbetssätt införs.

Prisat samarbete för att stötta invånarna till bättre hälsa

När representanter får länets 47 vårdcentraler var samlade för att presentera sina förbättringsarbeten röstades samarbetet i Värnamo kommun fram som primärvårdens utvecklingsstjärna. Anders Bergström, VD för vårdcentralen Avonova/Apladalen, Therese Råberg, verksamhetschef för vårdcentralerna Vråen och Rydaholm, Maria Uhlman, administrativ enhetschef, Vråen, Margareta Nyberg, enhetschef Avonova/Apladalen samt Eva Johansson, enhetschef Rydaholm, jublade över priset.

För några år sedan inledde vårdcentralerna Vråen, Rydaholm och Avonova/Apladalen i Värnamo ett samarbete med Värnamo kommun för att hjälpa invånarna till fysisk aktivitet. Nu är det dags att ta samma steg med fler levnadsvanor. För det belönas vårdcentralerna med primärvårdens utvecklingsstjärna 2015.

Asylteam erbjuder flyktingar hälsoundersökningar

Sjuksköterskorna Viktoria Ackfeldt och Kristina Bergholtz är två av medlemmarna i Nässjö asylteam, vid Nässjö vårdcentral. De hjälper vårdcentraler i hela länet med de hälsoundersökningar som primärvården erbjuder asylsökande.

Det stora antalet asylsökande människor som under hösten kommit till Sverige och Jönköpings län gör att Region Jönköpings län ökat sina insatser för att genomföra de hälsoundersökningar som asylsökande erbjuds. För hälso- och sjukvårdens mobila team innebär det arbete över hela länet och möten där de får ta del av människors livsöden.

Första spadtaget till Smålandsstenars nya vårdcentral och familjecentral

Helena Stålhammar, regionpolitiker för Centerpartiet, tog det första spadtaget till den nya vårdcentralen och familjecentralen i Smålandsstenar.

Nu är bygget av den nya vårdcentralen och familjecentralen i Smålandsstenar officiellt påbörjat. På de 2 600 kvadratmeter som byggs kommer invånarna att ha en mötesplats både vid hälsa och vid sjukdom.