Höglandssjukhuset

Höglandssjukhuset i Eksjö är ett modernt akutsjukhus och ett av de största länsdelssjukhusen i Sverige. Vi ser medarbetarens kompetens som en nyckel till vår framgång och invånarnas hälsa.

Nyheter

Rivning banar väg för nybygge på Höglandssjukhuset i Eksjö

Den 18 maj 2015 startade rivningen som inleder ett byggprojekt som pågår till 2019. Region Jönköpings län bygger för framtidens vård och investerar 850 miljoner kronor på ett nytt hus inom Höglandssjukhuset i Eksjö.

Parkering på Höglandssjukhuset, Eksjö, stängd från och med måndag 18 maj 2015

Parkeringen framför huvudentrén till Höglandssjukhuset i Eksjö är stängd från och med måndag 18 maj i samband med att rivningsarbeten har börjat.

Entré Tallvägen, är huvudentré till sjukhuset

Nu och cirka 5 år framåt kommer entré Tallvägen vara huvudentré för Höglandssjukhuset i Eksjö.