Höglandssjukhuset

Höglandssjukhuset i Eksjö är ett modernt akutsjukhus och ett av de största länsdelssjukhusen i Sverige. Vi ser medarbetarens kompetens som en nyckel till vår framgång och invånarnas hälsa.

Nyheter

Parkering på Höglandssjukhuset, Eksjö, stängd från och med måndag 18 maj 2015

Parkeringen framför huvudentrén till Höglandssjukhuset i Eksjö är stängd från och med måndag 18 maj i samband med att rivningsarbeten har börjat.