Skolsköterska

Jag heter Jaana och jag är din skolsköterska vid skolan.

Jag finns till hands i alla möjliga och omöjliga sammanhang, förhoppningsvis ser ni mig som en resurs både under skoltid och fritid då jag också tjänstgör en kväll i veckan.

Mina uppdrag är högst varierande, du kan ha rent fysiska ”krämpor” och besvär eller mer komplicerade sjukdomar eller handikapp där jag kan hjälpa till att underlätta måendet under din skoltid.

Om du upplever att du mår själsligt/psykiskt dåligt, kanske känner oro, nedstämdhet, ångest, humörsvängningar m.m. är du också välkommen till mig. När man är ung kan diverse psykiska symptom ge sig tillkänna och kan göra dig orolig eller rädd. Du kanske märker själv att något inte stämmer, eller så kan det vara din omgivning som reagerar först – kompisar, familj, lärare osv.

Dra dig aldrig för att höra av dig – du har inget att skämmas för! Kom ihåg att jag har tystnadsplikt, oberoende av vad du söker för.

Jag deltar även på diverse aktiviteter vid skolan för att främja goda relationer – det hoppas jag du också vill!

Slutligen: Till alla er vårdnadshavare, tveka inte att höra av er om det är något ni undrar över eller behöver stöttning/hjälp med!

Skolläkaren heter Michael Hanfler. Önskar ni kontakt med honom så ordnar jag det. 

Välkomna!