Elevhälsa, studievägledning

Elevhälsoteamet vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum arbetar för en trygg skola.