Folkhälsoenkät ung 2023

Mer information om Folkhälsoenkät ung finns via länken nedan. Där hittar du även resultatet i sin helhet.

 

Jag vill veta mer