Kultur

Scenkonstens hus Spira i Jönköping
Foto: Kristina Ögren

Kultur är en betydelsefull faktor för tillväxt och utveckling i regionen. Ett rikt kulturliv och en levande kulturmiljö medverkar till ett områdes attraktivitet, ger ökad turism och arbetstillfällen. Dessutom är kulturupplevelser viktiga för individens välfärd och välbefinnande genom sin hälsofrämjande och rehabiliterande kraft.

Region Jönköpings län utvecklar kulturen inom områdena film, dans, hemslöjd, bild och form samt stödjer folkbibliotekens samarbeten och utveckling. Region Jönköpings län är även huvudman för Smålands Musik och Teater och tillsammans med Jönköpings kommun och Hembygdsförbundet stiftare av Jönköpings läns museum.

Dessutom stödjer Region Jönköpings län verksamhet som främjar bildning, kulturell mångfald och konstnärligt skapande genom bidrag till föreningar och organisationer samt genom ekonomiskt stöd till kulturaktiviteter.

Här hittar du information om all kulturverksamhet inom Region Jönköpings län.

Kulturnyheter

Dags att söka Region Jönköpings läns arbetsstipendium

Region Jönköpings läns arbetsstipendium ska ge aktiva kulturarbetare möjlighet att arbeta fokusera med sitt skapande eller för att ta tillvara idéer och uppslag. Det kan även användas för att stimulera till experiment inom dans, musik, teater, hemslöjd, bild och form, film och rörlig bild. Stipendier kan delas ut till en eller flera kulturarbetare i samverkan. Ansökan ska innehålla en motivering för hur stipendiet ska användas. Ansök senast 1 juli!

Invigning av konstverk på Värnamo folkhögskola

Hus med konstverk på väggen

Fredagen den 9 juni 2017 klockan 10.00 inviger Malin Olsson, ordförande Region Jönköpings läns nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet det nya konstverket på Värnamo folkhögskola.

Lämna synpunkter på kulturplanen

Nu finns möjlighet att ta del av och tycka till om den regionala kulturplanen för Region Jönköpings län 2018-2020. Lämna synpunkterna senast den 1 september 2017.

Utvecklingsbidrag till nio kulturprojekt

Nu är det klart vilka som får utvecklingsbidrag till kulturprojekt från Region Jönköpings län 2017. Det blir nio av de 18 som sökte som får dela på 725 000 kronor.

Color Membrane #2 vinnare i tävlingen konstnärlig gestaltning till Värnamo sjukhus södra entré

Color Membrane #2 placeras på den upphöjda planteringsytan vid entrén av Värnamo sjukhus. Det grönskande landskapet och omgivningen bildar en skulptural grund. Kvällstid påverkar ljuset inne i sjukhuset tillsammans med belysning både färgen och upplevelsen av verket.

Region Jönköpings län utlyste under 2016 en tävling för att hitta en utomhusgestaltning till det nya entréområdet på Värnamo sjukhus. Totalt 33 stycken professionellt utövande konstnärer, formgivare och arkitekter lämnade in bidrag.