Profil: Teori och praktik

Glad kvinna med glasögon och ridhjälm håller i en brun häst
Stalltid.

Behöver du läsa in en grundskole- eller gymnasiekompetens i ett tempo som passar dig, då är basprofilen teori och praktik på Värnamo folkhögskola något för dig.

Behöver du läsa in en grundskole- eller gymnasiekompetens i ett tempo som passar dig? Vill du kanske jobba med särskolans kurser, kombinera nationella kurser med särskolekurser eller kombinera teoretiska studier med praktik? Då är basprofilen Teori och praktik på Värnamo folkhögskola något för dig.

Vi erbjuder en individuell utbildning där vi tillsammans utformar ett personligt schema efter dina egna förutsättningar och ambitioner. Du kan kombinera kurser på Baskursen och Allmän kurs.

Utöver grundskole- och gymnasiekurser, erbjuder vi profilkurser. De är till för att stärka självkänsla, självförtroende och för att må bra.

Alla får en individuell studieplan

När du börjar på skolan kommer du och din klassföreståndare att göra upp en individuell studieplan för dig. Du väljer att läsa de kurser som du saknar godkända betyg i eller behöver repetera. För er som snabbare vill bli behöriga i svenskämnet, kan vi erbjuda en intensivutbildning.

Kurser på grundskolenivå enligt skolverkets riktlinjer

http://www.skolverket.se (Extern länk)

 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik

Kurser på gymnasienivå enligt skolverkets riktlinjer

http://www.skolverket.se (Extern länk)

 • Engelska 5
 • Engelska 6
 • Engelska 7
 • Historia 1a1/1a2/1b
 • Historia 2
 • Matematik 1a/1b/1c
 • Matematik 2
 • Matematik 3 
 • Matematik 4
 • Matematik 5
 • Naturkunskap 1a1/1a2/1b
 • Naturkunskap 2
 • Religion 1
 • Religion 2
 • Samhällskunskap 1a1/1a2/1b
 • Samhällskunskap 2
 • Svenska 1 /Svenska 1 som andraspråk
 • Svenska 2/ Svenska 2 som andraspråk
 • Svenska 3/ Svenska 3 som andraspråk

Profilkurser

Kursplaner för profilkurser TP (pdf-fil, 670 kB)

 • Estetmorgon
 • Hälsotimme
 • Klasstimme
 • Film
 • Stalltid
 • Tillsammans (tillit- samarbete- ansvar)

Studieintyg och studieomdöme

I Allmän kurs får deltagarna efter slutförda studier ett studieomdöme. Där bedöms förmågan att bedriva studier och förutsättningarna att tillgodogöra sig fortsatt utbildning. Omdömet kan användas till ansökan till högskola och andra eftergymnasiala utbildningar.

Omdömet är fördelat i sju steg:

 • Utmärkt studieförmåga (4)
 • Mycket god- utmärkt studieförmåga (3,5)
 • Mycket god studieförmåga (3)
 • God- mycket god studieförmåga (2,5)
 • God studieförmåga (2)
 • Mindre god- god studieförmåga (1,5)
 • Mindre god studieförmåga (1)

Deltagaren får ett samlat omdöme där studieförmåga i alla ämnen man läser vägs in. I begreppet studieförmåga bedöms följande:

 • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa.
 • Förmåga till analys, bearbetning och överblick.
 • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier.
 • Social förmåga.

Behörigheter ges i behörighetsämnen när man uppfyller de krav som motsvarar godkänd nivå utifrån gymnasieskolans kursplaner.


Grundläggande behörighet från folkhögskola till högskola:
1. Omfattning:
Tre års studier på gymnasienivå, två år på gymnasium + ett år på folkhögskola  eller ett års arbete och två års studier på folkhögskola.

2. Innehåll: 
Godkänt i kärnämnena Sv eller Sv som andraspråk 1,2,3 Engelska 5-6, Ma 1a, b eller c, Sh 1a1, Hi 1a1, Re 1, Na 1a1.

Grundläggande behörighet från folkhögskola för yrkeshögskola
1.Omfattning: 
Tre års studier på gymnasienivå, två år på gymnasium + ett år på folkhögskola  eller ett års arbete och två års studier på folkhögskola.

2. Innehåll: 
Godkänt i kärnämnena Sv eller Sv som andraspråk 1 Engelska 5, Ma 1a, b eller c, Sh 1a1, Hi 1a1, Re 1, Na 1a1.

I särskilda kurser får deltagarna ett studieintyg efter slutförda studier. Heltidsstudier innebär att den studerande har ett schema som motsvarar minst 20 timmars lärarledda studier per vecka.

I både studieomdömen och studieintyg framgår det hur dessa timmar har fördelat sig över olika ämnen i kursen.