Profil: Barn och ungdom

Ung man i grå keps bakifrån hjälper en liten flicka med brunt hår att rita med färgpennor
En profil för dig som vill arbeta med barn eller ungdomar

Barn och ungdom är en profil för dig som i framtiden kanske vill läsa vidare till förskolelärare, lärare, fritidsledare eller socialpedagog.

Innehåll

Profilen Barn och ungdom ger dig en försmak av användbara kurser och praktiska aktiviteter i arbetet med barn- och ungdomsgrupper.

Här varvas teoretiska ämnen så som psykologi, pedagogik och socialpedagogik med praktiska aktiviteter, t.ex. drama, kreativt skapande, lek och rörelse, idrott med mera. Allt för att du ska få användbara verktyg i arbetet med barn och ungdomar.

Kontakt

Vill du veta mer om profilen, kontakta Montsy Fernandez via e-post eller telefon 010-244 90 31.