Medgivande om datalagring

Din integritet är viktig för oss. Du har samtyckt till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta en personlig kontakt för information om Vårdcentralerna Bra Liv som en ev framtida arbetsgivare. För detta syfte kan dina personuppgifter komma att sparas. Vi försäkrar att alla uppgifter sparas och hanteras i enlighet med gällande datalag för personuppgifter.

Vill du återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter - skriv till Vårdcentralerna Bra Liv, Region Jönköpings län, vardcentralernabraliv@rjl.se