Kompetensutvecklingsplan för distriktsläkare inom Vårdcentralerna Bra Liv

Läkare Mats Osbeck, Vårdcentralerna Bra Liv
Läkarstrateg och utvecklingsledare Mats Osbeck, Vårdcentralerna Bra Liv Foto: Stefan Lantz

Ledningen för Vårdcentralerna Bra Liv betonar vikten av strategisk, kontinuerlig kompetensutveckling för läkarna. Varje läkare ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan som utvärderas och uppdateras en gång per år tillsammans med närmaste chef.

Varje distriktsläkare erbjuds 10 kompetensutvecklingsdagar per år. 

  • Faktautbildning
  • Nätverksträffar
  • Nationella nätverksträffar/SFAM/Läkarstämma
  • Internationella konferenser
  • Klinisk kurs för att höja kompetens inom visst område