En svensk distriktsläkares arbetsuppgifter

Läkare har genomgång av utbidningsmaterial
Läkare! Gör som många andra - välj Vårdcentralerna Bra Liv! Foto: Johan Werner

Vi tror att medarbetare som trivs i sitt arbete känner arbetsglädje och presterar bättre. Därför är det viktigt för oss att du som medarbetare känner att du får utvecklas hos oss och att du har inflytande och kan påverka din arbetsdag.

Vårdcentralerna är en arbetsplats för många

  • Som läkare inom Vårdcentralerna Bra Liv, erbjuds du en mångsidig sysselsättning i en miljö där målsättning är ”En bättre hälsa för alla”.
  • 75 procent av länets befolkning listade på Bra Livs vårdcentraler. 
  • Patienterna har alla typer av diagnoser och är i åldrarna 0 till 115 år.
  • Du ansvarar för ett befolkningsunderlag på 1500 till 2000 listade patienter.
  • I arbetsuppgifterna ingår tjänstgöring på distriktsläkarmottagningen, äldreboende och barnhälsovården (BHV). Handledning av studenter är ett annat spännande uppdrag. Hit kommer utbildningsläkare men även andra yrkesroller under sin utbildning.
  • Vår digitala enhet "Bra Liv nära" kan ingå i din roll hos oss. Du får möjlighet att arbeta med läkarbesök via vår app. Detta är ett arbetsredskap som kan ge ännu mer flexibilitet i ditt arbete. 
  • Samverkan i olika form är en stor del av din vardag. Dels sker samverkan med övriga yrkeskategorier på vårdcentralen i diagnosinriktade team, samverkan med olika sjukhuskliniker, men även med andra aktörer utanför vårdcentralen såsom kommunen (hemsjukvård och särskilda boenden), försäkringskassan, arbetsförmedlingen, sociala myndigheter med flera.
  • Vi arbetar även med olika former av livsstilsinriktat preventionsarbete. I framtiden eventuellt även med arbetslivsinsatser.

Att du trivs i din roll är viktigt

Du är personen som ser ett bra bemötande som en självklarhet. Att arbeta självständigt och att samarbeta med andra yrkesroller och verksamheter är viktigt för dig. Flexibilitet är din melodi och det är intressant att arbeta i team. Stämmer det in på dig? Då kan du bli en viktig person och medarbetare på någon av Bra Livs vårdcentraler.

Arbetet i praktiken

Arbetstiden är för en heltid 40 timmar per vecka, vanlig arbetstid är måndag till fredag klockan 8.00-17.00 (kan dock komma att förändras). I tjänsten ingår jourtjänst med ett tillfälle på fyra till sex veckor.