Digitala vårddagen 2023

Digitala vårddagen 2023

Bra Liv nära - Vårdcentralerna Bra Livs digitala mottagning
Bra Liv nära - Vårdcentralerna Bra Livs digitala mottagning

– insikter och erfarenheter från verkligheten. Hur jobbar vi idag med digitala mottagningar? Vad funkar, vad funkar inte? Hur kommer vi att arbeta i den nära framtiden?

Välkommen till en dag för och av de som arbetar praktiskt med digital vård! 

Årets tema: Att arbeta i flera system

Program

9:00-9:30 FIKA / registrering
9:30-10:00

Välkommen!

Lotta Larsdotter, Direktör Vårdcentralerna Bra Liv
Ulf Österstad Verksamhetschef Bra Liv nära

10:00-10:15

Det har aldrig handlat om bara ett system.

Göran Henriks, Chairman emeritus International Conferences BMJ

10:15-11:00

Gruppdiskussion

Vilka verktyg arbetar vi i idag?
Vad gör vi i dem?
Varför gör vi det där?

11:00-11:15

Att navigera mellan alla systemen - både de som man vill och måste jobba i och få ut det bästa möjliga.

Kristina Rosendahl, Distriktssköterska Bra Liv Norrahammar vårdcentral;

11:15-12:30

Gruppdiskussion

Hur förflyttar vi oss och informationen mellan verktygen?
Något som fungerar bättre?
Något som fungerar sämre?
Varför?

12:30-13:30

LUNCH

13:30-14:00

Framtid och utblick

Tova Jexmark, Head of Innovation and Strategic partnerships at Ramsay Santé

14:00-14:40

Gruppdiskussion

Vår digitala framtid – gruppdiskussion om arbetssätt och samarbete i en digital värld.

14:40-15:10 FIKA
15:10-15:40

Fortsättning gruppdiskussion

15:40-16:00 Avslutning