Tobaksavvänjningsmottagningen, Bra Liv Tenhults vårdcentral

Har du funderat på att sluta röka eller snusa? Att sluta är en klok satsning på dig själv. En satsning som gör dig friskare, starkare, vackrare och rikare.

010 – 242 68 90 

Du kan få hjälp att bli tobaksfri genom Sluta-röka-linjen(Extern länk) via 1177 Vårdguiden. 
Telefonnummer 020-84 00 00
Mån-tor 09:00-20:00
Fre 09:00-16:00

Du kan även få hjälp hos oss på vårdcentralen. Våra tobaksavvänjare är specialistutbildade för att kunna hjälpa dig som vill sluta röka och snusa. Du kan komma till oss utan remiss, fråga efter tobaksavvänjning när du kontaktar vårdcentralen.

Behandlingen inleds med ett samtal där vi tillsammans går igenom dina aktuella tobaksvanor. Utifrån detta samtal planeras sedan den fortsatta behandlingen.

Vi diskuterar förberedelser inför tobaksstoppet, abstinensbesvär, nikotinläkemedel, mat, motion och stress. Receptbelagda läkemedel hjälper vi till med då behov föreligger.