HOBS

HOBS är en ideell patientorganisation som arbetar med frågor som rör övervikt och fetma.

Lever du med övervikt eller obesitas? Behöver du prata med någon som lyssnar och kan ge dig stöd?

Du är inte ensam! Vi finns här för dig som lever med ett högre BMI eller som är vårdnadshavare eller anhörig.

Du kan kontakta oss på: 

www.hobs.se/stodchatt

Telefon: 020-20 80 10