Inkontinensmottagningen, Bra Liv Tenhults vårdcentral

Urininkontinens är ett hälsoproblem som kanske mer än andra sjukdomar kan leda till påtagliga försämringar av livskvaliteten. Därför är det viktigt att på ett tidigt stadium söka hjälp för sina besvär. Problemet medför svårigheter att hålla urin, och kvinnor drabbas oftare än män.

010 – 242 68 90 

Vår inkontinenssjuksköterska kan ge dig råd,  göra utredning, erbjuda behandling och hjälpa till med beställning av inkontinenshjälpmedel.