Från och med 15 februari rekommenderas inte längre provtagning för covid-19 för personal inom vård och omsorg

De allra flesta som får symtom på covid-19 behöver inte lämna prov.

Det är bara om en läkare bedömer att det är nödvändigt. Det kan hända om du får vård av något skäl, eller om du till exempel har hemtjänst eller bor på ett äldreboende.

Det finns covid-19-tester som man kan köpa och använda själv. Det måste man inte göra. Det viktigaste är att stanna hemma om du känner dig sjuk och har symtom på covid-19.

Du som ska resa utomlands kan behöva lämna prov som visar att du inte har covid-19.

Läs mer i texten om covidbevis (Extern länk)

Läs mer om covid-19 på 1177.se (Extern länk)