Astmamottagningen Bra Liv Smålandsstenar vårdcentral

Till oss kan du vända dig för rådgivning om astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och allergi. Vi kontrollerar även din lungfunktion.

010-244 22 35

Telefontid måndag-fredag 08:00 - 17:00