Psykosociala teamet, Bra Liv Skillingaryd vårdcentral

Vi arbetar för att du ska kunna hantera och bearbeta svårigheter och problem i livet på ett sådant sätt att livskvaliteten ökar. Det kan handla om kriser, psykosomatiska reaktioner, sömnproblem, nedstämdhet och ångestproblematik som bidrar till psykisk ohälsa. Teamet består av legitimerad psykoterapeut inom KBT och arbetsterapeut/psykoterapeut inom KBT.

010-244 03 55