Arbetsterapin, Bra Liv Skillingaryd vårdcentral

Arbetsterapeuten tränar människor som på grund av en olycka, sjukdom eller en medfödd funktionsnedsättning har eller riskerar att få svårigheter att klara sitt dagliga liv.

010-244 03 85