Arbetsterapin, Bra Liv Skillingaryd vårdcentral

Vi hjälper dig till en väl fungerande vardag efter sjukdom eller skada, eller om du har ett medfött funktionshinder. Vi arbetar också förebyggande för att förhindra ohälsa.

Till oss kan du vända dig med eller utan en remiss.

Telefon

010-24 403 85

Telefontid måndag-fredag 8-8.30

Hos arbetsterapeuten kan du få hjälp med:

  • Arbetsterapeuten kan du få hjälp med handskador, frakturer, ledbesvär och övriga problem med händer och fingrar. Träningsprogram, ergonomiska råd, behandling och uppföljning. Vid behov tillverkas eller provas färdiga ortoser (stödförband) ut, för att ge stöd vid olika problem i händer och fingrar. 
  • Arbetsterapeut ingår i minnesteamet som vid behov gör demensutredningar och uppföljningar av tidigare demensutredningar. Upplever du eller din anhörig att ditt minne börjar svikta så hör av dig. 

Hjälpmedel och bostadsanpassningar

Hjälpmedel och bostadsanpassning får du hjälp med av kommunen.