Psykosociala teamet, Sävsjö vårdcentral

Vi gör psykosociala bedömningar, ger råd, stödsamtal och samtalsbehandling - KBT.

010-243 86 01

Telefontid måndag-fredag 8.30-9.00

Till oss kommer till exempel du som har akut kris, ångest, depression, utmattning och  stressproblematik.

Teamet består av kurator och KBT-terapeut som arbetar utifrån ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv.