Psykosociala teamet, Sävsjö vårdcentral

Vi gör psykosociala bedömningar, funktionsbedömningar, ger råd, stödsamtal och samtalsbehandling.

De som kommer till oss har till exempel akut kris, ångest, depression, utmattning och  stressproblematik.

Teamet består av kurator och KBT-terapeut som arbetar utifrån ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv. 

För att komma till psykosociala teamet behöver du en remiss.

Få hjälp med remiss från din distriktsläkare.