Kuratorsmottagningen Bra Liv Reftele vårdcentralsfilial

Vi arbetar för att du ska kunna hantera och bearbeta svårigheter och problem i livet på ett sådant sätt att din livskvalitet ökar. Det kan handla om kriser, psykosomatiska reaktioner, nedstämdhet och ångestproblematik, som bidrar till psykisk ohälsa.

Kurator

Wille Andersson 010-244 22 69

Olivia Kasha 010-244 22 68

Telefontid måndag - fredag 8:30-9:00

Mottagningen finns på Bra Liv Smålandsstenar vårdcentral