Diabetesmottagningen, Bra Liv Råslätt vårdcentral

Vi vill ge dig den kunskap som du behöver för att ha kontroll på din diabetessjukdom genom kost- och livsstilssamtal och återkommande uppföljning. Vid behov medicinjustering eller insättning av insulin och förskrivning av diabeteshjälpmedel.

010-242 37 00

Telefontid måndag-fredag 7.30-17.00

Diabetessköterskor Caroline Sjöholm och Sandra Lindén.