Diabetesmottagningen, Bra Liv Nässjö vårdcentral

Vi ger dig råd och information och följer upp din diabetes. Vi hjälper dig dessutom att prova ut lämpliga hjälpmedel.

010–243 32 05

Telefontid måndag-fredag 10.00-11.30.

Vi har ingen möjlighet att ta emot receptförfrågningar på vår mottagningstelefon. Alla receptförfrågningar hänvisas istället till e-tjänsterna på 1177 eller vårdcentralens ordinarie telefon 010 - 24 331 70.

Vid nybesök ger vi information om kost, behandling och eventuella komplikationer till diabetessjukdom.

Du som har diabetes kan få stöd och hjälp från fotvårdsterapeut.