Arbetsterapin, Bra Liv Mariannelund vårdcentralsfilial

Mottagningen finns på Bra Liv Kvarnarp vårdcentralsfilial

010-243 59 25
Telefontid måndag-fredag klockan 8:00-17:00

Vi stödjer dig som på grund av skada eller sjukdom har svårt att klara ditt dagliga liv. Våra åtgärder förebygger, förbättrar eller kompenserar nedsatt förmåga att utföra vardagsaktiviteter.