Bassängträning, sjukgymnastiken, Bra Liv Hälsans vårdcentrum

Bassängträning är en effektiv men skonsam träningsform som är speciellt lämplig för patienter med nedsatt rörelseförmåga och smärta. Träning i vatten kan möjliggöra en snabbare rehabilitering efter exempelvis skada eller operation.

010-242 58 48

Bassängpersonal Ingela Hyltén och Ewa Näslund.

Återbud

Ring 010-242 58 48 eller 010-242 58 50 för att lämna återbud.

Bassängträning

Funktionsbedömning ska vara gjord av sjukgymnast som därefter ordinerar bassängträning anpassad efter patientens förmåga.

Träningsformer

  • Gruppträning med individuellt anpassat program.
  • Möjlighet till träning med våtväst.
  • Gravidgrupp, träning till musik avsedd för gravida med exempelvis foglossningsbesvär.
  • Grupp med enbart kvinnor.
  • Musikgrupp allmän, träning till musik där styrka och kondition varvas.
  • Styrgrupp, träning till musik i ett lite lugnare tempo, men där styrka och kondition ändå varvas. Vi stannar kvar på övningarna lite längre och är lite mer försiktiga i rörelserna. Passar individer som har svårt att följa eget program, har begränsningar i rörlighet i exempelvis höfter.

Bassängen

Bassängen rymmer upp till fem deltagare, den ligger avskild från övrig verksamhet vilket möjliggör en lugn miljö för de patienter som behöver det.

Vattentemperatur 33 °C.

Tillgång till bastu.