Föreläsningar - psykisk hälsa i vardagen

Under hösten 2023 bjuder vi in till olika föreläsningar som handlar om psykiskt mående i vardagen.

Försläsnigarna hålls av Psykosociala enheten på Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral. Föreläsningsserien består av fyra fristående föreläsningar som ges vid flera tillfällen under hösten. 

De olika föreläsningarna

Levnadsvanor – att främja vår psykiska hälsa

Fokus på centrala livsstilsfaktorer för psykisk hälsa och hälsa i stort. Vi går också igenom vanliga ”onda cirklar” man lätt kan fastna i under perioder av livet, och hur man kan ta hand om sig när man har det svårt.

4/9, 2/10, 6/11 och 4/12

Känsloskola

Vad säger dina känslor dig? Varför vi har känslor och hur vi kan ta hand om svåra känslor som vi ibland fastnar i. Reflektion kring nuvarande strategier, hur kan man bli vän med obehag och närma sig svåra situationer på ett mer hjälpsamt sätt?

11/9, 9/10, 13/11 och 11/12

Oro och nedstämdhet

En föreläsning om oro och nedstämdhet där vi går igenom uppkomsten och utvecklingen av dessa symtom. Vilka behandlingsalternativ finns och var man kan vända sig för att få behandling?

21/8, 18/9, 16/10, 20/11 och 18/12

Värderingar

Vad värderar du som viktigt i ditt liv? I vår ofta snabba vardag är det lätt att rusa på utan att reflektera över vad vi lägger vårt engagemang och tid på. Stanna upp och utforska vad som är värdefullt i livet.

Föreläsning via länk

Föreläsningarna kommer att hållas digitalt via appen Bra Liv nära. Det fungerar att koppla upp sig via smartphone eller dator. Logga in i appen för att komma åt inbjudan. Du loggar in med BankID, Mobilt BankID eller Freja eID+.

Samtliga föreläsningar är klockan 15:00-16:30 via appen Bra Liv Nära (Extern länk)

Kostnad

100 kr/föreläsning.

Anmälan

Anmäl dig via telefon 010–242 58 25.

Lämna ett meddelande med namn och personnummer samt vilka eller vilken föreläsning du vill delta i.

Datum

 • Levnadsvanor – att främja vår psykiska hälsa
  4 september
  2 oktober
  6 november
  4 december
 • Känsloskola
  11 september
  9 oktober
  13 november
  11 dcember
 • Oro och nedstämdhet
  21 augusti
  18 september
  16 okober
  20 november
  18 december 
 • Värderingar
  29 augusti
  26 september
  24 oktober
  28 november