Friskvårdsmottagningen (blodtryck/tobaksavvänjning), Bra Liv Tranås vårdcentral

010-243 96 01

Tidsbeställning och rådgivning måndag-fredag 8.00-17.00

Blodtryck

Sjuksköterskan ger råd och information, samt kontrollerar ditt blodtryck och följer upp din behandling. Hit kommer du efter kontakt med din läkare.

Tobaksavvänjning

Du som vill sluta röka kan beställa tid för att få hjälp av vår sjuksköterska.