Arbetsterapin, Bra Liv Vråen vårdcentral

Vi hjälper dig till en väl fungerande vardag efter sjukdom eller skada, eller om du har ett medfött funktionshinder. Vi arbetar också förebyggande för att förhindra ohälsa.

010-244 83 45 

Vi hjälper dig att hantera dina vardagliga aktiviteter genom förebyggande och rehabiliterande insatser för att främja aktivitet och hälsa. Välkommen att söka till oss med eller utan remiss

Du kan höra av dig till oss vid: 

-Besvär från dina händer som påverkar din vardag (handrehabilitering) 
-Stress som påverkar din vardag och svårigheter att hitta balans mellan dina aktiviteter.  
-Svårigheter att strukturera din vardag (koncentrera dig, planera, komma igång och avsluta aktiviteter etc)
-Svårigheter att klara dina vardagliga aktiviteter efter sjukdom eller skada. 
-Svårigheter med minnet som påverkar din vardag.