Psykosociala teamet, Vetlanda vårdcentral

Vi erbjuder psykosociala bedömningar, neuropsykiatriska basutredningar, stödsamtal och samtalsbehandling. De som kommer till oss har till exempel akut kris, ångest, depression, utmattning och stressproblematik.

010-243 20 22

Telefontid måndagar och torsdagar kl. 8.00-9.00

Det Psykosociala teamet består av en psykolog, en psykoterapeut och en specialistsjuksköterska i psykiatri.

Vi erbjuder psykologisk behandling både individuellt, i gruppform och via internet.

Individuellt arbetar vi med olika korttidsterapier såsom KBT (Kognitiv beteendeterapi), affektfokuserad psykodynamisk terapi och compassion-fokuserad terapi.

Gruppbehandling som vi erbjuder just nu är en grupp för personer med utmattningssyndrom och en grupp för personer med blandade ångest- och depressionstillstånd.

De behandlingar som erbjuds via internet heter depressionshjälpen, ångesthjälpen, stresshjälpen, oroshjälpen och sömnhjälpen.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!