Om Vetlanda vårdcentral

Verksamhetschefen säger något unikt, utmärkande för vårdcentralen alternativt styrkan med Vårdcentralerna Bra Liv eller lyfter fram någon av värderingarna.