Lärcafé hjärtsvikt hösten 2019

rött äpple
Foto: Pixabay

I lärcafé om hjärtsvikt får vi Lära för livet - tillsammans. Du som har hjärtsvikt eller du som är anhörig är varmt välkommen.

Lärcafé om hjärtsvikt är till för dig som:
• vill lära dig mer om hjärtsvikt
• vill träffa andra i liknande situation
• vill få tips och idéer om hur svårigheter i vardagen kan lösas


Pedagogiken i lärcafé bygger på ett samspel mellan personer med samma diagnos/ symtom, dess anhöriga och vårdpersonal. Patient eller närstående från tidigare lärcafé finns alltid med i gruppen. Innehållet styrs utifrån det deltagarna själva tycker är viktigt och intressant. Det är ni som önskar vem ni vill träffa och vilka frågor ni vill ställa till olika yrkeskategorier såsom läkare, hjärtsviktsköterska på vårdcentral och kommun, sjukgymnast, dietist med flera.


Lärcafét hålls på Vetlanda vårdcentral och består av fyra träffar.
Alla tillfällen klockan 13:30-16:00.

  • 3 oktober
  • 24 oktober
  • 7 november
  • 21 november


Anmäl dig på det sätt som passar dig:
• Telefon 010-243 20 48
• Mail till hjärtsviktssköterska catharina.parkner@rjl.se - ange ditt namn,
personnummer, telefonnummer samt namn på din vårdcentral.
• I kassan på vårdcentralen i samband med besök

Vi bjuder på fika, glöm inte att meddela eventuell specialkost.

Du behöver inte vara listad på Vetlanda vårdcentral för att delta. 

Träffarna är kostnadsfria.


Tillsammans ger vi varandra energi!
Välkommen!

Jane, Catharina och Svetlana, Vetlanda vårdcentral