Distriktsläkarmottagningen, Vetlanda vårdcentral

Distriktsläkarmottagningen behandlar skador och sjukdomar som inte kräver sjukhusvård. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård och rehabilitering.

010-243 20 10

Dygnet runt.