Astmamottagningen, Väster vårdcentral

Till oss kan du vända dig för rådgivning om astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och allergi. Vi kontrollerar även din lungfunktion.

010-244 89 16

Telefontid: Måndag–fredag 7.00– 9.45

I vår astma-/KOL-skola får du lära dig hur du kan hantera din astma och kroniska obstruktiva lungsjukdom (KOL). Du får råd och tips kring medicineringen.