Psykosociala teamet, Tranås vårdcentral

Primärvården har uppdrag att bedöma och behandla lindrig till måttlig psykisk ohälsa hos personer över 18 år. Det kan exempelvis handla om ångestproblematik, stress, nedstämdhet och krisreaktioner. Våra insatser ska vara av korttidskaraktär.

 

I psykosociala teamet på Tranås vårdcentral arbetar psykologer, kurator och beteendevetare. Alla har minst grundläggande utbildning i psykoterapi. Vi samarbetar kring din vård med andra yrkesgrupper på vårdcentralen.

Du kan själv ta kontakt för rådgivning på våra telefontider. Om din läkare rekommenderat dig att ta kontakt, uppge gärna det när du ringer! Du kan också kontakta oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Telefonnummer 010-243 96 20

Telefontid måndag- torsdag kl 11.00 – 12.00

Vi strävar efter att i möjligaste mån kunna erbjuda direkta råd eller tid för nybesök i samband med telefontiden. Vid besöket görs en bedömning och gemensam överenskommelse om vilken som är den lämpligaste insatsen för dig.

Exempel på vad vi arbetar med:

 • Individuell behandling med kognitiv beteendeterapi, interpersonell terapi, stödjande eller rådgivande samtal.
 • Internetbehandling med kognitiv beteendeterapi.
 • Gruppbehandling enligt Unified Protocol, en KBT-metod som fokuserar på känsloreglering, medveten närvaro och förändrade beteenden för att hantera ångest och nedstämdhet.
 • Medverkan i vårdcentralens rehabteam.
 • Medverkan i tvärprofessionella rehabiliteringsutredningar och behandling av smärtproblematik.
 • Remiss till andra vårdgivare om problemen tillhör deras område.
 • Vid behov samverkan med försäkringskassa, arbetsgivare, arbetsförmedlingen, socialtjänst med flera. Ofta med stöd av vårdcentralens rehabsamordnare.
 • Möjlighet att aktualisera för deltagande i mindfulnessgrupp,
 • Möjlighet att delta i gruppbehandlingen "ReDO vardagsrevidering" för bättre struktur i vardagen.
 • Möjlighet att delta vid föreläsningar inom "Livshjulet", för att få förståelse och redskap att hantera stress, oro, ångest. 
 • Rehabteamet, kontakt med rehabsamordnare med mera.