Ledning, Tranås vårdcentral

Ledning

Tf. verksamhetschef
Peter Lundin-Johansson
010-243 96 34, 070-301 71 80

Medicinskt ansvarig läkare
Mats Osbeck
010-243 97 53, 070–620 26 71 

Enhetschef rehabiliteringsenheten
Katarina Wik-Söderström
010-243 96 20

Administrativ enhetschef
Jenny Nilsson

E-post: tranasvardcentral@rjl.se