Arbetsterapin, Tranås vårdcentral

Vi hjälper dig till en fungerande vardag efter sjukdom eller skada, eller om du har ett medfött handikapp. Vi arbetar också förebyggande för att förhindra ohälsa.


010-243 96 20

Tidsbeställning och rådgivning måndag-fredag kl. 9.00-9.30

Övrig tid måndag-fredag telefonsvarare. 

 

Tillsammans med dig utreder och planerar vi vilken behandling, träning eller annat stöd du behöver. Målet är att du så tillfredsställande som möjligt ska klara ditt boende och din personliga vård, ha en aktiv fritid, kunna gå i skolan eller arbeta.

Rehabiliteringen innebär att ta till vara och träna både fysiska och psykiska funktioner och färdigheter. 

Behandling

Artrosskola

Du som har lider av artros har möjlighet att delta vid Artrosskola. Remiss behövs inte. Artrosskolan vänder sig till dig med besvär från höft, knä eller hand.
Läs mer om Artrosskola, 1177(Extern länk)

ReDO

ReDO är en gruppbehandlingsmetod som syftar till att hitta en mer hälsosam och hanterlig balans mellan vardagens olika sysslor. 
Läs mer om ReDO

Livshjulet

Tranås vårdcentral har tagit fram en gruppbehandling som riktar sig till dig med, eller som ligger i riskzonen för, stressrelaterad problematik.
Läs mer om Livshjulet.