Arbetsterapin, Tranås vårdcentral

Vi hjälper dig till en fungerande vardag efter sjukdom eller skada, eller om du har ett medfött handikapp. Vi arbetar också förebyggande för att förhindra ohälsa.

010-243 96 20

Tidsbeställning och rådgivning måndag-fredag kl. 9.00-9.30

Övrig tid måndag-fredag telefonsvarare. 

Behandling

Tillsammans med dig utreder och planerar vi vilken behandling, träning eller annat stöd du behöver. Målet är att du så tillfredsställande som möjligt ska klara ditt boende och din personliga vård, ha en aktiv fritid, kunna gå i skolan eller arbeta.

Rehabiliteringen innebär att ta till vara och träna både fysiska och psykiska funktioner och färdigheter.