Ledning och administrativa ärenden

Ledning

Verksamhetschef
Jaana Melle

Enhetschef
Solveig Jonsson

Medicinskt ansvarig läkare
Per Hauschildt

Administrativa ärenden

Observera! För frågor om din hälsa eller bokade besök kontakta oss på telefon eller använd e-tjänster på 1177.se.

E-mail skillingarydsvardcentral@rjl.se

Telefonväxel Region Jönköpings län 010-241 00 00