Psykosociala enheten, Rosenlunds vårdcentral

Vår målsättning är att människor med psykiska ohälsa ska kunna hantera och bearbeta svårigheter och problem i livet på ett sådant sätt att psykiskt lidande minskar.

010–242 99 20

(Tele-Q)

Psykosociala teamet vänder sig till personer över 18 år.

Vi arbetar med

  • Bedömning av psykisk ohälsa
  • Korttidspsykoterapi
  • Konsultation/Rådgivning
  • Samverkan med andra vårdgivare och verksamheter 

Vi gör tillsammans med dig en bedömning och kan därefter vid behov erbjuda samtal utifrån ett flertal behandlingsinriktningar. Samtalsbehandlingen är oftast korttidsinriktad.

Vi som arbetar i teamet är psykologer och kuratorer.

Akuta ärenden hänvisar vi till psykiatriska klinikens akutmottagning på telefon 010-242 30 10.