TBE-vaccination

Risken att bli smittad av en fästingburen infektion är mycket liten.

Vistas du mycket  ut i naturområden med hög smittorisk eller om du bor i ett riskområde, så rekommenderar vi att du vaccinerar dig mot TBE.

Du kan redan nu påbörja din TBE-vaccination.

Beställ tid för vaccination på telefon 010-242 44 00.

Läs mer om vaccination för TBE på 1177 vårdguiden(Extern länk)